Berg Stabil CZ

Doporučení:kombinujte s naším Žitným kvasem
Stabilizační přípravek do pšenično-žitných chlebů. Přidáním tohoto přípravku se docílí následujících výhod:
- sušší a plastičtější těsto
- zvýšení vaznosti vody v těstě
- lepší průchodnost těsta přes strojní zařízení
- vláčnější a nedrobivou střídku
- delší čerstvost
- možnost předpečení chleba bez deformací

Berg Stabil CZ

Zlepšující pekařské přípravky, směsi a náplně
pro pekaře, cukráře a gastronomii